Latest News

  • Chương Trình Khuyến Mãi HP - Giải Pháp SmartizPOS Lite Phù hợp cho các cửa hàng bán lẻ: nhà hàng & cà phê, bida & karaoke, cửa hàng thời trang, siêu thị nhỏ. read more
    Nghiệm Thu Giải Pháp Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng VLXD Halô gồm 6 modules: Quản Lý Mua Hàng, Bán Hàng, Quản Lý Kho; Kế Toán Quản Trị (có tích hợp với HTKK), Hệ Thống Báo Cáo Quản Trị và Đồng Bộ Dữ Liệu. read more
  • Chương Trình Khuyến Mãi HP - Giải Pháp SmartizPOS Lite Phù hợp cho các cửa hàng bán lẻ: nhà hàng & cà phê, bida & karaoke, cửa hàng thời trang, siêu thị nhỏ. read more
    Nghiệm Thu Giải Pháp Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng VLXD Halô gồm 6 modules: Quản Lý Mua Hàng, Bán Hàng, Quản Lý Kho; Kế Toán Quản Trị (có tích hợp với HTKK), Hệ Thống Báo Cáo Quản Trị và Đồng Bộ Dữ Liệu. read more
UA-26439930-1